• november 12, 2022

Louisa Aldrich-Blake

Kvinnan Louisa Aldrich-Blake var en av de första brittiska kvinnorna inom modern medicin. Dessutom var hon den första kvinnan att få en Master of Surgery-examen. Louisa föddes i Chingford Essex och var den äldsta dottern i familjen. Hon tog examen från Royal Free Hospital 1893 efter det tog hon sin magisterexamen och var sedan en ledande kirurg 1910.

Om Louisa Aldrich-Blake

När sedan första världskriget startade erbjöd sig Luisa frivilligt att tjänstgöra inom militär medicinsk tjänst. År 1914 etablerade hon och en grupp kvinnor ledda av Louisa ett sjukhus i den franska staden Château Tourlaville. Då skrev hon till alla kvinnor i läkarregistret och rekryterade sedan 80 stycken som skulle arbete på sjukhusen i Malta, Grekland och Egypten. Under den tiden uppfyllde hon även dubbla tjänster på Krigssjukhusen i Frankrike och Royal Free Hospital i London.

Louisa Aldrich-Blake största framsteg

Louisa gjorde stora framsteg i behandlingen av speciellt ändtarmscancer och livmoderhalscancer. Hon fick dessutom sin uppsats om en förbättrad procedur för att behandla ändtarmscancer i den högt aktade medicinska tidskriften British Medical Journal 1903.

Hon var också den första som utförde operationer av rektalcancer och livmoderhalscancer. Allt detta i en tid när motståndet mot kvinnor i läkarrollen fortfarande var väldigt stort. Men hon fick sitt erkännande genom att bli utnämnd till Dame 1925. Numera finns även en staty i London.