• januari 25, 2023

Detta är viktigt att veta om IT säkerhet 

Då samhället blir mer och mer digitala ökar också riskerna och den potentiella skadan som IT-attacker kan föra med sig. När företag och myndigheter idag har stora delar av sin känsliga information och verksamhet online ökar också risken för attacker.

Dessa attacker kan bli oerhört skadliga i tid, resurser och pengar och kan i värsta fall lamslå verksamheter under en längre tid. Oavsett om det rör sig om en större myndighet, företag eller en hemsida som hanterar personuppgifter är det viktigt att informationen är skyddad. Detta är särskilt viktigt om man också hanterar pengar i samband med känsliga uppgifter.

Online casinon kan således också agera som en potentiell måltavla. Exempelvis Goplay listar bäst casinobonusar tillsammans med listor på casinon som arbetar med att säkerställa trygga besök på sina plattformar.

Behöver man som privatperson oroa sig för att bli utsatt för IT-attacker?

Nej, som privatperson behöver man inte gå runt och oroa sig för IT-attacker i sin vardag. För många hackerkollektiv är det inte värt tiden eller mödan att ge sig efter privatpersoner, då den monetära vinningen i regel inte är värd mödan.

Som privatperson kan man få sina konton kapade, men detta handlar då nästan alltid om att ens information har blivit stulen från en annan källa för att sedan användas på andra konton. Exempelvis kan man ha ett konto hos företag A som blir utsatt för ett överskridande angrepp där kontouppgifter läcker ut. Detta kan sedan användas för att ta sig in på konton hos företag B eller C.

De största hoten mot privatpersoner är inte genom hackerattacker

Men bara för att risken för traditionella intrångsförsök är relativt låg för privatpersoner betyder inte detta att man inte kan utsättas för risker när man rör sig i digitala miljöer. En av de största riskerna som finns för privatpersoner är bedragare. Tyvärr så har saker som Swishbedrägerier och liknande blivit allt mer vanligt. Detta riktar primärt in sig på äldre men kan drabba alla åldrar.

Ett av de vanligaste sätten som dessa bedrägerier utförs är genom att bedragaren i fråga ringer upp och utger sig att vara från banken och sedan kräva att personen i fråga genast måste swisha över en summa pengar för att reglera en skuld eller liknande.

Ett annat vanligt sätt som bedragare tar kontakt är genom e-mail eller SMS. I och med detta bör man alltid säkerställa att källan är trovärdig och att man kan lita på informationen innan man klickar på någon länk eller gör någonting förhastat.

Hur kan privatpersoner förbättra sin IT-säkerhet?

Det första som en privatperson bör göra för att skydda sig själv och sina enheter är att installera ett bra antivirus. Det finns en lång rad olika antivirus som man kan välja bland. Vissa av dessa program är gratis att ladda ner och använda sig av, men det kan vara värt att lägga ut någon hundralapp om året för att få tillgång till någon av marknadens kraftiga antivirus.

Det andra är genom att använda sitt sunda förnuft och alltid vara källkritisk till information och meddelanden som man får ta emot. Om någonting låter för bra för att vara sant är det mer än troligt att detta också är fallet och det är viktigt att man inte går för fort framåt. Detta gäller även i situationer där man blir kontaktad av någon som uppger sig för att vara från en bank eller liknande. Se alltid till att du kan lita på den som hör av sig och om du är osäker är det alltid bäst att lägga på direkt. Om du sedan är osäker kring om det faktiskt var banken är det då bättre att du själv ringer upp och kontrollerar.

Men någonting som är minst lika viktigt som att ha ett bra antivirus är att ha olika lösenord på olika hemsidor och olika konton. På så sätt riskerar man inte att bli påverkad om en hemsida som man har ett konto som skulle råka bli läckt.

Företag och myndigheter löper stor risk för attacker

Men där privatpersoner i regel inte behöver oroa sig nämnvärt för att bli utsatt för en IT-attack kan detsamma inte sägas om företag och myndigheter. Dessa verksamheter löper en förhöjd risk för att drabbas av IT-attacker och har således ofta antingen flera IT-tekniker med kunskap inom området bland sina anställda, eller så anlitas ett externt företag som har hand om IT-säkerheten.

Det finns primärt två olika typer av attacker. Den ena är den som utförs för att störa ut samhällsviktiga funktioner. Den andra är den som mest används mot större företag och kallas för ransomware-attacker. I en ransomware-attack krypteras viktig information som företaget behöver och avkrypteras sedan efter att en lösensumma har betalats. Den här typen av attacker blir allt vanligare och företag måste bli duktigare på att skydda sig själva.